Đây là các bài viết được gắn thẻ pattern.

Để xem tất cả các bài viết click vào đây.

So sánh: kiến trúc stateful vs stateless

So sánh: kiến trúc stateful vs stateless

Kiến trúc stateful hay stateless có thể có nhiều cách diễn giải khác nhau, tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể. Trong bài viết này, tôi chỉ muốn nói kiến trúc cho các ứng dụng web nói riêng và các ứng dụng chạy trên cloud nói chung. Kiến trúc stateful […]

Node.js: Patterns & best practices

Node.js: Patterns & best practices

Node.js là một môi trường lập trình phổ biến, được dùng để xây dựng các ứng dụng cần xử lý lượng request đồng thời lớn. Sự đơn giản, linh hoạt của nó là ưu điểm rất lớn so với các môi trường lập trình khác. Thế nhưng, chính sự […]

Welcome

manhhomienbienthuy

Đây là thế giới của manhhomienbienthuy (naa). Chào mừng đến với thế giới của tôi!

Bài viết mới

Chuyên mục

Lưu trữ theo năm

Thông tin liên hệ

Cảm ơn bạn đã quan tâm blog của tôi. Nếu có bất điều gì muốn nói, bạn có thể liên hệ với tôi qua các mạng xã hội, tạo discussion hoặc report issue trên Github.