Đây là các bài viết được gắn thẻ Class.

Để xem tất cả các bài viết click vào đây.

Hiểu hơn JavaScript: Object, Prototype và Class

Hiểu hơn JavaScript: Object, Prototype và Class

Lập trình hướng đối tượng là kiểu lập trình rất được ưa chuộng trong môi trường doanh nghiệp (dù tôi cũng không rõ lý do tại sao 😅). Đối tượng (object) cũng là khái niệm cơ bản của JavaScript (mọi thứ đều là đối tượng). Vì vậy, rất tự nhiên, việc […]

Python: instance method vs class method vs static method

Python: instance method vs class method vs static method

Trong lập trình hướng đối tượng nói chung instance method và class method đều rất quan trọng. Một số ngôn ngữ như Python cung cấp thêm một loại method nữa là static method. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các loại phương này trong ngôn ngữ Python […]

Python class decorator

Python class decorator

Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về metaclass trong Python. Và đi đến kết luận rằng, metaclass là một khái niệm rất phức tạp của Python và chúng ta không nên lạm dụng nó. Nếu muốn thay đổi hoạt động của một class, chúng ta có thể […]

Welcome

manhhomienbienthuy

Đây là thế giới của manhhomienbienthuy (naa). Chào mừng đến với thế giới của tôi!

Bài viết mới

Chuyên mục

Lưu trữ theo năm

Thông tin liên hệ

Cảm ơn bạn đã quan tâm blog của tôi. Nếu có bất điều gì muốn nói, bạn có thể liên hệ với tôi qua các mạng xã hội, tạo discussion hoặc report issue trên Github.