Đây là các bài viết trong chuyên mục Lập trình.

Để xem tất cả các bài viết click vào đây.

Python iterator & generator

Python iterator & generator

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm rất thông dụng trong Python nhưng cũng thường bị bỏ qua nên có thể dẫn đến những hiểu sai nhất định. Những khái niệm đó chính là iterator và generator. Chúng được sử dụng thường xuyên nên […]

Tìm hiểu Python decorators

Tìm hiểu Python decorators

Decorator trong Python được sử dụng khá nhiều, tuy nhiên nó cũng hơi khó hiểu một chút. Decorator cho chúng ta một cú pháp đơn giản để gọi các hàm bậc cao (higher-order functions). Về mặt lý thuyết, một decorator là một hàm nhận tham số đầu vào là một […]

Web scraping và crawling với Scrapy và SQLAlchemy

Web scraping và crawling với Scrapy và SQLAlchemy

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cách xây dựng một công cụ scraping và crawling Web. Dữ liệu sẽ được thu về từ Stack Overflow và chúng ta sẽ trích xuất những câu hỏi mới nhất (Tiêu đề và URL). Dữ liệu thu được sẽ được lưu vào […]

Grunt và 5 task cải thiện hiệu suất trang web của bạn

Grunt và 5 task cải thiện hiệu suất trang web của bạn

Hiệu suất và hoạt động mượt mà là một yếu tố rất quan trọng với 1 trang Web. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn 1 số task của Grunt giúp cải thiệu hiệu suất của trang Web mà cụ thể ở đây là tốc độ tải trang. Tốc […]

Set up DynamoDB on local environment

Set up DynamoDB on local environment

Would you like to be able to write and test code that uses the Amazon DynamoDB API even if you have no network connection and without incurring any usage charges. If so, you are in need of DynamoDB local test tool. DynamoDB Local is a client-side database that supports the […]

Placeholder cho IE8

Placeholder cho IE8

Việc phát triển một trang Web phải support những trình duyệt “cổ lỗ sĩ” như IE8 đúng là bài toán nan giải. Nhưng có những lúc chúng ta không làm không được. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một kỹ thuật có thể làm IE8 hoạt động tính […]

Lập trình web với Cherrypy và Jinja2

Lập trình web với Cherrypy và Jinja2

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một framework để phát triển Web – CherryPy – một framework được viết cho Python. Tôi sẽ không đi sâu vào phân tích và so sánh với các framework khác và các ngôn ngữ khác và tại sao bạn nên sử dụng framework này […]

Self printing program

Self printing program

A quine is a non-empty computer program which takes no input and produces a copy of its own source code as its only output. The standard terms for these programs in the computability theory and computer science literature are “self-replicating programs”, “self-reproducing programs”, and “self-copying programs”. A quine is a […]

Lập trình python một cách Idiomatic

Lập trình python một cách Idiomatic

“Idiomatic python” có nghĩa là viết code theo cách mà cộng đồng Python cho rằng code nên được viết như vậy. Ai là người quyết định code nên được viết như thế nào? Tất nhiên là tất cả những người phát triển Python, thông qua code của họ đã làm […]

Welcome

manhhomienbienthuy

Đây là thế giới của manhhomienbienthuy (naa). Chào mừng đến với thế giới của tôi!

Bài viết mới

Chuyên mục

Lưu trữ theo năm

Thông tin liên hệ

Cảm ơn bạn đã quan tâm blog của tôi. Nếu có bất điều gì muốn nói, bạn có thể liên hệ với tôi qua các mạng xã hội, tạo discussion hoặc report issue trên Github.