Đây là các bài viết trong năm 2024.

Để xem tất cả các bài viết click vào đây.

Giới thiệu service worker

Giới thiệu service worker

Service worker là một trong những công nghệ quan trọng của các ứng dụng Progressive Web Application. Hai tính năng quan trọng nhất mà công nghệ này mang lại là cache và push notification. Thông thường, người dùng phải có mạng mới có thể truy cập các trang web và […]

So sánh: kiến trúc stateful vs stateless

So sánh: kiến trúc stateful vs stateless

Kiến trúc stateful hay stateless có thể có nhiều cách diễn giải khác nhau, tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể. Trong bài viết này, tôi chỉ muốn nói kiến trúc cho các ứng dụng web nói riêng và các ứng dụng chạy trên cloud nói chung. Kiến trúc stateful […]

macOS có phải UNIX hay không?

macOS có phải UNIX hay không?

Hệ điều hành macOS có phải UNIX hay không? Hay chỉ là Unix-like. Đây (có lẽ) là một câu hỏi tương đối phức tạp và có nhiều quan điểm trái ngược nhau. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày những hiểu biết cũng như quan điểm của mình về […]

So sánh: CSS-in-JS vs CSS module

So sánh: CSS-in-JS vs CSS module

CSS luôn là vấn đề nan giải với các lập trình viên frontend. Việc so sánh CSS module và CSS-in-JS sẽ là một chủ đề phức tạp ở thời điểm hiện tại và trong vài năm tới, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hiệu suất. Tuy nhiên […]

Welcome

manhhomienbienthuy

Đây là thế giới của manhhomienbienthuy (naa). Chào mừng đến với thế giới của tôi!

Bài viết mới

Chuyên mục

Lưu trữ theo năm

Thông tin liên hệ

Cảm ơn bạn đã quan tâm blog của tôi. Nếu có bất điều gì muốn nói, bạn có thể liên hệ với tôi qua các mạng xã hội, tạo discussion hoặc report issue trên Github.