Luyện thi AWS SAP C01 - Danh sách các dịch vụ của AWS

Luyện thi AWS SAP C01 - Danh sách các dịch vụ của AWS

Đây là memo list các dịch vụ của AWS trong quá trình học và thi chứng chỉ (dạo này chứng chỉ lạm phát quá nên mình cũng phải học và thi thôi). List dịch vụ có thể không đầy đủ và cần cập nhật do AWS update các dịch vụ của họ liên tục

List đầy đủ các dịch vụ của AWS được họ mô tả ở đây (bản tiếng Việt)

Mục lục

Phân tích

Amazon Athena

Thông tin chi tiết

 • Đây là dịch vụ dùng để query dữ liệu lưu trữ trên S3.
 • Query tương tự như SQL
 • Trả về kết quả trong vài giây
 • Tính tiền theo query

Amazon CloudSearch

Thông tin chi tiết

 • Dịch vụ tìm kiếm trên AWS
 • Dịch vụ được quản lý (managed service) tức là người dùng không phải lo về hạ tầng
 • Cung cấp giải pháp tìm kiếm cho ứng dụng hoặc website với chi phí hợp lý
 • Dễ dàng quản lý, vận hành với scale

Amazon Elasticsearch Service

Thông tin chi tiết

 • Fully manage service - người dùng không phải lo về hạ tầng
 • Triển khai ElasticSearch
 • Không có autoscale (thời điểm 2020/08/08)

Amazon EMR

Thông tin chi tiết

 • Nền tảng big data
 • Có thể triển khai các công cụ mã nguồn mở: Apache Spark, Hadoop, HBase, Presto, Hive, v.v...

Amazon Kinesis

Thông tin chi tiết

 • Lưu trữ, phân tích, xử lý dữ liệu thời gian thực (real time) và video, stream
 • Fully managed service

Amazon Redshift

Thông tin chi tiết

 • Data warehouse - kho dữ liệu
 • Xử lý dữ liệu tốc độ cao, lượng dữ liệu lớn

Amazon QuickSight

Thông tin chi tiết

 • Tính tiền theo session
 • BI service (Business Intelligence)
 • Mọi người đều có thể sử dụng

AWS Data Pipeline

Thông tin chi tiết

 • Tự động hóa việc di chuyển, chuyển đổi data trên cloud

AWS Glue

Thông tin chi tiết

 • Extract, Transform, Load service
 • Dịch vụ dễ dàng chuẩn bị và nạp dữ liệu (để phân tích)

Amazon Managed Streaming for Kafka (MSK)

Thông tin chi tiết

 • Fully managed service
 • Dịch vụ Apache Kafka bảo mật và dễ sử dụng

AWS Lake Formation

Thông tin chi tiết

 • Xây dựng data lake được bảo mật chỉ trong vài ngày

Tích hợp ứng dụng

AWS Step Functions

Thông tin chi tiết

 • Sử dụng workflow trực quan xây dựng ứng dụng phân tán

Amazon Simple Queue Service (SQS)

Thông tin chi tiết

 • Fully managed service
 • Message queue
 • Dùng cho các dịch vụ microservice, hệ thống phân tán, serverless application

Amazon Simple Notification Service (SNS)

Thông tin chi tiết

 • Messaging theo cơ chế pub/sub
 • Fully managed service
 • Dùng cho các dịch vụ microservice, hệ thống phân tán, serverless application

Amazon MQ

Thông tin chi tiết

 • Managed service
 • Message broker service - dịch vụ trung chuyển tin nhắn
 • Hướng đến Apache ActiveMQ

AWS AppSync

Thông tin chi tiết

 • Lưu trữ, đồng bộ dữ liệu real time cho mobile app và web app

AR, VR (thực tế tăng cường, thực tế ảo)

Amazon Sumerian

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng tạo nội dung VR, AR, 3D trong thời gian ngắn

AWS Cost management

AWS Cost Explorer

Thông tin chi tiết

 • Phần tích chi tiết về chi phí, lượng sử dụng
 • Xác định xu hướng, nguyên nhân phát sinh chi phí, phát hiện bất thường

AWS Budgets

Thông tin chi tiết

 • Thiết lập alert khi vượt quá dự toán

Reserved instance reporting

Thông tin chi tiết

 • Hiểu sâu hơn về Reserved instance
 • Cung cấp nhiều giải pháp quản lý cost liên quan đến sử dụng reserved instance

AWS Cost & Usage report

Thông tin chi tiết

 • Nơi truy cập thông tin toàn diện về chi phí và tình trạng sử dụng AWS

Blockchain

Amazon Managed BlockChain

Thông tin chi tiết

 • AWS cung cấp cách đơn giản nhất để xây dựng các mạng blockchain có thể mở rộng và các ứng dụng sổ cái cho doanh nghiệp của bạn

Business application

Alexa dành cho Doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Sử dụng Alexa tại nơi làm việc

Amazon Chime

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng làm việc cùng nhau

Amazon WorkDocs

Thông tin chi tiết

 • Đơn giản hóa việc tạo nội dung, cộng tác và quản lý tệp

Amazon WorkMail

Thông tin chi tiết

 • Amazon WorkMail là một dịch vụ quản lý lịch và email doanh nghiệp
 • An toàn hoạt động với các email client

Computing

Amazon EC2

Thông tin chi tiết

 • Công cụ tính toán an toàn, hiệu quả
 • Có thể thay đổi cấu hình
 • Có thể chạy khi cần không phải trả trước

Autoscaling EC2

Thông tin chi tiết

 • Tăng hoặc giảm hiệu cấu hình EC2 để đáp ứng với những biến động của nhu cầu

Elastic Container Service

Thông tin chi tiết

 • Chạy các ứng dụng container

Elastic Container Registry

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng lưu trữ, quản lý và triển khai container image

AWS Batch

Thông tin chi tiết

 • Xử lý batch được quản lý hoàn toàn ở mọi quy mô

AWS Elastic Beanstalk

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng bắt đầu và thay đổi quy mô phù hợp

AWS Fargate

Thông tin chi tiết

 • Sử dụng container không cần server hoặc cluster

AWS Lambda

Thông tin chi tiết

 • Thực thi code không cần quan tâm server
 • Trả tiền cho thời gian sử dụng

Serverless Application Repository

Thông tin chi tiết)

 • Tìm kiếm, triển khai và deploy các ứng dụng serverless

VMware Cloud trên AWS

Thông tin chi tiết

 • Di chuyển và mở rộng môi trường VMware sang AWS

AWS Outpost

Thông tin chi tiết

 • Chạy cơ sở hạ tầng AWS on premise
 • Có thể trải nghiệm hybrid một cách nhất quán

Elastic Load Balancing

Thông tin chi tiết

 • Nâng cao khả năng mở rộng, hiệu suất và bảo mật cho khả năng chịu lỗi cho bất kỳ ứng dụng nào.

Gắn kết với khách hàng

Amazon Connect

Thông tin chi tiết

 • Contact Center trên cloud dễ sử dụng

Amazon Pinpoint

Thông tin chi tiết

 • Kết nối với khách hàng của bạn bằng cách gửi email campaign, SMS và push notification

Amazon Simple Email Service (SES)

Thông tin chi tiết

 • Nền tảng gửi và nhận email linh hoạt
 • Có tính khả dụng cao và giá cả phải chăng cho các doanh nghiệp và nhà phát triển
 • Mặc định sandbox, phải request

Cơ sở dữ liệu

Amazon Aurora

Thông tin chi tiết

 • Tương thích với MySQL và PostgreSQL
 • Hiệu suất và tính khả dụng cao với chi phí hợp lý

Amazon RDS (Relational Database Service)

Thông tin chi tiết

 • Thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu quan hệ trên đám mây chỉ với một vài cú nhấp chuột

Amazon DynamoDB

Thông tin chi tiết

 • Một dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL nhanh chóng và linh hoạt

Amazon ElastiCache

Thông tin chi tiết

 • Quản lý, Redis hoặc Memcached lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ

Amazon Redshift

Thông tin chi tiết

 • Đã nói ở trên

Amazon Neptune

Thông tin chi tiết

 • Graph database (một dạng NoSQL)
 • Cơ sở dữ liệu nhanh và đáng tin cậy được xây dựng cho cloud

AWS Data migration Service (DMS)

Thông tin chi tiết

 • Migrate cơ sở dữ liệu hiện có của bạn sang AWS với thời gian chết tối thiểu

Amazon Timestream

Thông tin chi tiết

 • Fully managed service, scalable
 • Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian nhanh

Amazon RDS trên VMware

Thông tin chi tiết

 • Triển khai cơ sở dữ liệu được quản lý Amazon RDS trong môi trường VMware on premise

Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)

Thông tin chi tiết

 • Fully managed service
 • Cung cấp transaction log minh bạch, không thay đổi và xác minh bằng mật mã
 • Sở hữu bởi trusted authority

Amazon DocumentDB (tương thích với MongoDB)

Thông tin chi tiết

 • Cơ sở dữ liệu tương thích MongoDB nhanh, scalable và available

Desktop & Application Streaming

Amazon WorkSpaces

Thông tin chi tiết

 • Truy cập máy tính để bàn của bạn mọi lúc, mọi nơi từ mọi thiết bị

Amazon AppStream 2.0

Thông tin chi tiết

 • Stream một cách an toàn từ desktop application đến máy tính bất kỳ

Công cụ cho người phát triển

AWS CodeStar

Thông tin chi tiết

 • Nhanh chóng phát triển và xây dựng các ứng dụng và triển khai tới AWS

AWS CodeCommit

Thông tin chi tiết

 • Lưu trữ an toàn các git repository
 • Có khả năng mở rộng cao
 • Cộng tác trên repository

AWS CodeBuild

Thông tin chi tiết

 • Xây dựng schedule để build và test theo schedule trong vài phút

AWS CodeDeploy

Thông tin chi tiết

 • Tự động deploy source code và quản lý thời gian hoạt động của ứng dụng

AWS CodePipeline

Thông tin chi tiết

 • Sử dụng pipeline để cập nhật ứng dụng
 • Dùng trong continuous delivery

AWS Cloud9

Thông tin chi tiết

 • IDE trên cloud để viết, chạy và gỡ lỗi source code

AWS X-Ray

Thông tin chi tiết

 • Debug môi trường production hoặc ứng dụng phân tán

Giao diện dòng lệnh AWS (AWS CLI)

Thông tin chi tiết

 • Công cụ tích hợp để quản lý các dịch vụ AWS
 • Nhiều tính năng hơn console
 • Có thể sử dụng tập lệnh để tự động hóa

Amazon Corretto

Thông tin chi tiết

 • Bản phân phối không tốn chi phí, multi-platform, production-ready của OpenJDK

Công cụ AWS và SDK

Thông tin chi tiết

 • Truy cập các dịch vụ AWS bằng ngôn ngữ lập trình và môi trường của người dùng

Game Tech

Amazon GameLift

Thông tin chi tiết

 • Số 1 trong chuyên ngành game
 • Game server hosting chuyên dụng tốt nhất

Amazon Lumberyard

Thông tin chi tiết

 • Miễn phí, nhiều tính năng và có thể tùy biến hoàn toàn
 • Phát triển Lumberyard cho các nhà phát triển trò chơi cần nhiều tùy chọn khác nhau
 • Game engine không yêu cầu tiền bản quyền hoặc thuê bao
 • Tích hợp mượt mà với Twitch và AWS, đồng thời sẽ bổ sung nhiều tính năng hơn trong tương lai

Iot

AWS IoT Core

Thông tin chi tiết

 • Kết nối thiết bị của bạn với đám mây một cách dễ dàng và an toàn
 • Quy mô đáng tin cậy hàng tỷ thiết bị và hàng nghìn tỷ message

Amazon FreeRTOS

Thông tin chi tiết

 • Hệ điều hành IoT cho vi điều khiển

AWS IoT Greengrass

Thông tin chi tiết

 • Cho phép tính toán cục bộ, messaging, cache dữ liệu, đồng bộ hóa và suy luận ML trên edge devices

AWS IoT 1 click

Thông tin chi tiết

 • Trigger AWS Lambda trên một thiết bị một cách đơn giản

AWS IoT Analytics

Thông tin chi tiết

 • Analytics thiết bị IoT

AWS IoT button

Thông tin chi tiết

 • Dash button có thể lập trình trên cloud

AWS IoT Device Defender

Thông tin chi tiết

 • Quản lý bảo mật thiết bị

AWS IoT Device Management

Thông tin chi tiết

 • Tích hợp quy mô lớn, tổ chức, giám sát và quản lý từ xa các thiết bị được kết nối

AWS IoT Events

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng phát hiện và phản hồi các sự kiện từ các ứng dụng và cảm biến IoT

AWS IoT SiteWise

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng thu thập và cấu trúc dữ liệu từ thiết bị công nghiệp

AWS Device Qualification Program

Thông tin chi tiết

 • APN Partners cung cấp phần cứng đã được xác thực cho Giải pháp IoT

AWS IoT Things Graph

Thông tin chi tiết

 • Phát triển trực quan các ứng dụng IoT

Machine Learning

Amazon SageMaker

Thông tin chi tiết

 • Máy học cho tất cả các nhà phát triển và nhà khoa học dữ liệu.

Amazon Comprehend

Thông tin chi tiết

 • Khám phá insight và các mối quan hệ trong văn bản

Amazon Lex

Thông tin chi tiết

 • Giao diện hội thoại cho các ứng dụng sử dụng công nghệ deep learning giống như Alexa

Amazon Polly

Thông tin chi tiết

 • Sử dụng deep learning để biến text thành lời nói thực tế

Amazon Rekognition

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng thêm phân tích hình ảnh và video thông minh vào ứng dụng của bạn.

Amazon Translate

Thông tin chi tiết

 • Bản dịch ngôn ngữ tự nhiên và chính xác

Amazon Transcribe

Thông tin chi tiết

 • Tự động nhận dạng giọng nói

AWS DeepLens

Thông tin chi tiết

 • Nhà phát triển có quyền truy cập vào deep learning với các video camera, hướng dẫn, code
 • Có thể sử dụng model được training trước cải thiện kỹ năng về deep learning

AMI Deep Learning AWS

Thông tin chi tiết

 • Môi trường được cấu hình sẵn để nhanh chóng xây dựng các ứng dụng deep learning

Apache MXNet trên AWS

Thông tin chi tiết

 • Xây dựng các ứng dụng học máy mà bạn có thể nhanh chóng training và chạy ở mọi nơi

TensorFlow trên AWS

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng triển khai deep learning trên cloud

Amazon Personalize

Thông tin chi tiết

 • Cá nhân hóa theo thời gian thực và các đề xuất dựa trên cùng một công nghệ được sử dụng trên Amazon.com

Amazon Forecast

Thông tin chi tiết

 • Dịch vụ dự báo chuỗi thời gian chính xác, dựa trên cùng một công nghệ được sử dụng tại Amazon.com
 • Không yêu cầu kinh nghiệm machine learning

AWS Inferentia

Thông tin chi tiết)

 • Chip machine learning hiệu suất cao được tùy chỉnh bởi AWS

Amazon Textract

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng trích xuất văn bản và dữ liệu từ hầu hết mọi tài liệu

Amazon Elastic Inference

Thông tin chi tiết

 • Thêm GPU acceleration vào các instance Amazon EC2 để suy luận nhanh hơn với chi phí thấp hơn (giảm tới 75%)

Amazon SageMaker Ground Truth

Thông tin chi tiết

 • Xây dựng bộ dữ liệu training chính xác bằng cách sử dụng machine learning
 • Giảm chi phí ghi nhãn dữ liệu lên đến 70%

AWS DeepRacer

Thông tin chi tiết

 • AWS DeepRacer là cách nhanh nhất để bắt đầu với học máy, theo đúng nghĩa đen.
 • Thực hành với một chiếc xe đua full autonomous được điều khiển bằng reinforcement learning, mô phỏng đua xe 3D và giải đua toàn cầu.

Quản lý

Amazon CloudWatch

Thông tin chi tiết

 • Hiển thị đầy đủ các tài nguyên và ứng dụng đám mây

AWS Auto Scaling

Thông tin chi tiết

 • Mở rộng ứng dụng để tối ưu hóa hiệu suất và chi phí

AWS Cloud Formation

Thông tin chi tiết

 • Model hóa và provision tất cả tài nguyên cơ sở hạ tầng đám mây

AWS CloudTrail

Thông tin chi tiết

 • Theo dõi hoạt động của người dùng và sử dụng API

AWS Config

Thông tin chi tiết

 • Ghi lại và đánh giá cấu hình tài nguyên AWS

AWS OpsWorks

Thông tin chi tiết

 • Tự động hóa hoạt động với Chef hoặc Puppet

AWS Service Catalog

Thông tin chi tiết

 • Tạo, tổ chức và quản lý

AWS System Manager

Thông tin chi tiết

 • Hiểu tình trạng hoạt động của tài nguyên AWS và phản hồi nhanh chóng

AWS Trusted Advisor

Thông tin chi tiết

 • Tài nguyên online giúp bạn giảm chi phí, cải thiện hiệu suất và cải thiện bảo mật bằng cách tối ưu hóa môi trường AWS của bạn
 • Cung cấp hướng dẫn trong thời gian thực để giúp bạn cung cấp tài nguyên của mình theo các best practices của AWS

AWS Personal Health Dashboard

Thông tin chi tiết

 • Cung cấp cảnh báo và hướng dẫn khắc phục khi các sự kiện ảnh hưởng đến khách hàng xảy ra trong AWS

AWS Control Tower

Thông tin chi tiết

 • Cách dễ nhất để thiết lập và quản lý môi trường AWS bảo mật, tuân thủ, đa tài khoản

AWS License Manager

Thông tin chi tiết

 • Thiết lập các quy tắc để quản lý, phát hiện và báo cáo việc sử dụng giấy phép phần mềm

AWS Well-Architected Tool

Thông tin chi tiết

 • Xem xét kiến ​​trúc và thực hiện các best practices

AWS CLI

Thông tin chi tiết

 • Đã nói ở trên

AWS Console Mobile App

Thông tin chi tiết

 • Cho phép bạn sử dụng các instance EC2 hiện có, load balancer, Route 53 host zone, instance RDS, autoscaling group, AWS Elastic Beanstalk, bảng Amazon DynamoDB, AWS OpsWorks stack
 • Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng kiểm tra và quản lý CloudWatch alarm từ điện thoại hoặc máy tính bảng của mình
 • Ứng dụng cung cấp các tác vụ liên quan đến thiết bị di động như một phần bổ trợ cho trải nghiệm web đầy đủ

AWS Console

Thông tin chi tiết

 • Truy cập và quản lý AWS từ giao diện người dùng dựa trên web trực quan, đơn giản
 • Bạn cũng có thể sử dụng AWS Console Mobile App để nhanh chóng kiểm tra tài nguyên của mình khi đang di chuyển

AWS managed services

Thông tin chi tiết

 • AWS quản lý vận hành cơ sở hạ tầng

Media Service

Amazon Elastic Transcoder

Thông tin chi tiết

 • Amazon Elastic Transcoder là một dịch vụ chuyển mã media trên cloud

Amazon Kinesis Video Streams

Thông tin chi tiết

 • Capture, xử lý và lưu trữ các luồng video để phân tích và machine learning

AWS Elemental MediaConvert

Thông tin chi tiết

 • Xử lý các tệp video và clip để chuẩn bị nội dung on demand dùng trong phân phối và lưu trữ

AWS Elemental MediaLive

Thông tin chi tiết

 • Encode live video để broadcast và stream đến mọi thiết bị

AWS Elemental MediaPackage

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng chuẩn bị và bảo vệ video để gửi đến các thiết bị Internet

AWS Elemental MediaStore

Thông tin chi tiết

 • Lưu trữ và phân phối nội dung video cho workflow live stream

AWS Elemental MediaTailor

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng cá nhân hóa và kiếm tiền từ nội dung video của bạn với tính năng chèn quảng cáo phía máy chủ

AWS Elemental MediaConnect

Thông tin chi tiết

 • Truyền video trực tiếp an toàn và đáng tin cậy

Migration và Transfer

AWS Application Explorer

Thông tin chi tiết

 • Kiểm tra inventory và hoạt động của máy chủ on premise

AWS DMS

Thông tin chi tiết

 • Đã nói ở trên

AWS Migration Hub

Thông tin chi tiết

 • Đơn giản hóa và tăng tốc quá trình migrate sang cloud AWS

AWS Server Migration Service

Thông tin chi tiết

 • Di chuyển workload on premise lên AWS

AWS Snow Family

Thông tin chi tiết

 • Thiết bị vật lý để migrate dữ liệu đến và đi từ AWS

AWS DataSync

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng truyền dữ liệu nhanh hơn tới 10 lần sang AWS

AWS Transfer for SFTP

Thông tin chi tiết

 • Dịch vụ SFTP fully managed

Mobile

AWS Amplify

Thông tin chi tiết

 • Cách nhanh nhất để xây dựng các ứng dụng di động mở rộng quy mô

Amazon API Gateway

Thông tin chi tiết

 • Tạo, duy trì và bảo vệ các API trên quy mô lớn

Amazon Pin Point

Thông tin chi tiết

 • Đã nói ở trên

AWS AppSync

Thông tin chi tiết

 • Đã nói ở trên

AWS Device Farm

Thông tin chi tiết

 • Thực hiện test với các thiết bị thật trong đám mây AWS để cải thiện chất lượng của các ứng dụng web, iOS, Android

Networking và phân phối nội dung

Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

Thông tin chi tiết

 • Cung cấp các phần riêng biệt cục bộ của đám mây Amazon Web Services (AWS) cho phép bạn khởi chạy tài nguyên AWS trong mạng ảo do người dùng xác định.

Thông tin chi tiết

 • Truy cập dễ dàng và an toàn các dịch vụ được lưu trữ trên AWS bằng cách giới hạn lưu lượng mạng trong mạng AWS.

Amazon CloudFront

Thông tin chi tiết

 • Mạng phân phối nội dung nhanh, an toàn và có thể lập trình (CDN)

Amazon Tuyến 53

Thông tin chi tiết

 • Định tuyến người dùng cuối đến các ứng dụng internet một cách đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí

Amazon API Gateway

Thông tin chi tiết

 • Đã nói ở trên

AWS Direct Connect

Thông tin chi tiết

 • Giải pháp dịch vụ đám mây giúp đơn giản hóa việc xây dựng kết nối mạng chuyên dụng từ cơ sở của bạn đến AWS

AWS Cloud Map

Thông tin chi tiết

 • Dịch vụ khám phá tài nguyên đám mây

AWS App Mesh

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng monitoring và kiểm soát các microservice

AWS Transit Gateway

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng mở rộng quy mô hàng nghìn kết nối giữa Amazon VPC, tài khoản AWS và mạng on premise

AWS Global Accelerator

Thông tin chi tiết

 • Sử dụng Mạng toàn cầu AWS để cải thiện tính khả dụng và hiệu suất toàn cầu của các ứng dụng của bạn

Robotics

AWS RoboMaker

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng phát triển, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng robotics thông minh

Vệ tinh

AWS Ground Station

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng điều khiển vệ tinh và thu thập dữ liệu vệ tinh
 • Fully managed service

Bảo mật, Identify, Compliance

AWS Identity and Access Management (IAM)

Thông tin chi tiết

 • Cơ chế kiểm soát an toàn quyền truy cập vào AWS cho người dùng.

Amazon Cloud Directory

Thông tin chi tiết

 • Kho dữ liệu phân cấp fully managed

Amazon Cognito

Thông tin chi tiết

 • Người dùng đăng ký, đăng nhập và kiểm soát truy cập đơn giản và an toàn

AWS Single Sign On (SSO)

Thông tin chi tiết

 • Quản lý tập trung quyền truy cập đăng nhập một lần (SSO) vào nhiều tài khoản AWS và business application

Amazon Guard Duty

Thông tin chi tiết

 • Bảo vệ tài khoản AWS và workload của bạn với tính năng phát hiện mối đe dọa thông minh và monitor liên tục

Amazon Inspector

Thông tin chi tiết

 • Dịch vụ đánh giá bảo mật tự động giúp cải thiện tính bảo mật và tuân thủ của các ứng dụng được triển khai trên AWS

Amazon Macie

Thông tin chi tiết

 • Dịch vụ bảo mật machine learning để phát hiện, phân loại và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

AWS Certificate Manager

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng quản lý và triển khai chứng chỉ SSL/TLS công khai và riêng tư
 • Dễ sử dụng với các dịch vụ AWS và các tài nguyên được kết nối nội bộ
 • Xóa bỏ quy trình mua, tải lên và gia hạn chứng chỉ SSL/TLS thủ công, tốn thời gian

AWS CloudHSM

Thông tin chi tiết

 • Module bảo mật phần cứng được quản lý (HSM) trên Đám mây AWS

AWS Directory Service

Thông tin chi tiết

 • Quản lý Microsoft Active Directory trên đám mây AWS

AWS Firewall Manager

Thông tin chi tiết

 • Tập trung cấu hình và quản lý tường lửa trên nhiều tài khoản và ứng dụng

Dịch vụ quản lý khóa AWS (KMS)

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng tạo và quản lý các khóa được sử dụng để mã hóa dữ liệu

AWS Organization

Thông tin chi tiết

 • Quản lý nhiều tài khoản AWS trên cơ sở policy

AWS Secrets Manager

Thông tin chi tiết

 • Dễ dàng rotate, quản lý và truy xuất thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu, khóa API và secrets khác thông qua life cycle

AWS Shield

Thông tin chi tiết

 • Managed service bảo vệ DDoS

AWS WAF - Web application firewall

Thông tin chi tiết

 • Bảo vệ các ứng dụng web khỏi các exploitation phổ biến

AWS Artifact

Thông tin chi tiết

 • Self service portal miễn phí
 • Truy cập báo cáo về tuân thủ AWS on demand

AWS Security Hub

Thông tin chi tiết

 • Tập trung xem và quản lý các cảnh báo bảo mật và tự động kiểm tra tuân thủ

Storage

Amazon S3

Thông tin chi tiết

 • Bộ lưu trữ object giúp dễ dàng lưu trữ và truy xuất bất kỳ lượng dữ liệu nào từ mọi nơi

Amazon Elastic Block Store (EBS)

Thông tin chi tiết

 • Bộ lưu trữ khối nhất quán cho Amazon EC2

Amazon Elastic File System

Thông tin chi tiết

 • Bộ lưu trữ tệp có thể thay đổi, đáng tin cậy, elastic cho AWS

Amazon S3 Glacier

Thông tin chi tiết

 • Archive đối tượng lâu dài, an toàn, bền để lưu trữ dữ liệu

AWS Storage Gateway

Thông tin chi tiết

 • Lưu trữ đám mây kết hợp với cache on premise

AWS Snow Family

Thông tin chi tiết

 • Đã nói ở trên

Amazon FSx for Lustre

Thông tin chi tiết

 • Fully managed file system for compute-intensive workloads

Amazon FSx for Windows File Server

Thông tin chi tiết

 • Fully managed native Windows file system
 • Built on Windows Server
#learning #AWS #SAP #Certificate #AWS Services #cheatsheet #list

Tôi xin lỗi nếu bài viết có bất kỳ typo nào. Nếu bạn nhận thấy điều gì bất thường, xin hãy cho tôi biết.

Nếu có bất điều gì muốn nói, bạn có thể liên hệ với tôi qua các mạng xã hội, tạo discussion hoặc report issue trên Github.

Welcome
manhhomienbienthuy

Xin chào. Tôi là manhhomienbienthuy, nickname khác là naa. Đây là thế giới của tôi, chào mừng đến với thế giới của tôi…

Bài viết liên quan
Bài viết mới
Chuyên mục
Lưu trữ theo năm
Câu nói yêu thích
There's a big difference between knowing the name of something and knowing something.

– Richard P. Feynman –

Thông tin liên hệ
Cảm ơn bạn đã quan tâm blog của tôi. Nếu có bất điều gì muốn nói, bạn có thể liên hệ với tôi qua các mạng xã hội, tạo discussion hoặc report issue trên Github.