Showing posts with label 2014.
Da Nang travel

Mới có chuyến du lịch thành công quá đi. Cần phải viết bài ngay để sau này còn có cái mà khoe :D

Lần này chúng mình chọn đi Đà Nẵng, thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Mình chọn thời điểm là tháng 9, đã qua mùa cao điểm …

Self printing program

A quine is a non-empty computer program which takes no input and produces a copy of its own source code as its only output. The standard terms for these programs in the computability theory and computer science literature are "self-replicating programs", "self-reproducing programs", and "self-copying programs".

A quine is a …

Writing Idiomatic Python

"Idiomatic python" có nghĩa là viết code theo cách mà cộng đồng Python cho rằng code nên được viết như vậy. Ai là người quyết định code nên được viết như thế nào? Tất nhiên là tất cả những người phát triển Python, thông qua code của họ đã làm …