Showing posts with label 2011.
Some days end of Autumn

Những ngày cuối thu

Hà Nội, thu – đông 2011

Vậy là trời đất đang bước sang những ngày cuối cùng của mùa thu. Và tôi, một sinh viên năm thứ 3, đang trải qua những ngày cuối thu trên đất Hà Thành. Mùa thu ở một đất nước nhiệt đới …

Life is full of paradoxes

Thế giới vốn đầy nghịch lý

Thế giới này quả thật đầy rẫy những điều nghịch lý. Bạn cảm thấy không thể nào hiểu và giải quyết được những điều như vậy? Chẳng sao cả, bởi thế giới này vốn khó hiểu như vậy đấy.

Thế thì làm sao chúng …